KATEGORIE
  Filters
  Výběr měny
  Vyhledávání
  Výrobce: ArrowSys s.r.o.

  SEMEX - Visual/Semenářství

  8 999,00 Kč bez DPH
  Program pro semenářskou evidenci obsahuje následujícísoučásti (moduly):
  - vystavení a evidenci žádostí o uznání porostu včetně komunikace s ÚKZUZ prostřednictvím portálu eAgri
  - přehlídky porostů
  - uznávacích listy
  - žádosti o uznání osiva
  - žádosti o kontrolu osiva
  - žádosti o odběr vzorku
  - semenářskou laboratoř
  - stanovení kyseliny erukové a glukosinolátů

  Program pro sledování oběhu osiva v semenářském podniku s integrovaným modulem pro pověřenou laboratoř.

  Obsahuje:

  • vystavení a evidenci žádostí o uznání porostu včetně komunikace s ÚKZÚZ prostřednictvím portálu eAgri
  • přehlídky porostů s aktualizací výsledků přehlídek z portálu eAgri
  • uznávací listy – vystavení a evidence uznávacích listů pro pověřenou laboratoř včetně odeslání vystavených uznávacích listů na portál eAgri
  • žádosti o uznání osiva včetně odeslání žádostí na portál eAgri a následné ověření žádosti pro vystavení uznávacího listu
  • žádosti o kontrolu osiva
  • žádosti o odběr vzorku
  • stanovení kyseliny erukové a glukosinolátů

  Program pracuje s číselníky informačního systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (druhy, odrůdy, kategorie, generace, katastrální území), které jsou aktualizovány prostřednictvím portálu eAgri.

  *
  *
  *
  *

  Program pro sledování oběhu osiva v semenářském podniku s integrovaným modulem pro pověřenou laboratoř.

  Obsahuje:

  • vystavení a evidenci žádostí o uznání porostu včetně komunikace s ÚKZÚZ prostřednictvím portálu eAgri
  • přehlídky porostů s aktualizací výsledků přehlídek z portálu eAgri
  • uznávací listy – vystavení a evidence uznávacích listů pro pověřenou laboratoř včetně odeslání vystavených uznávacích listů na portál eAgri
  • žádosti o uznání osiva včetně odeslání žádostí na portál eAgri a následné ověření žádosti pro vystavení uznávacího listu
  • žádosti o kontrolu osiva
  • žádosti o odběr vzorku
  • stanovení kyseliny erukové a glukosinolátů

  Program pracuje s číselníky informačního systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (druhy, odrůdy, kategorie, generace, katastrální území), které jsou aktualizovány prostřednictvím portálu eAgri.